Stavební rozpočty

Služby

  • Objemový propočet nákladů stavby - hrubé určení ceny stavby, vypracované podle studie a nebo jiné jednoduché projektové dokumentace.
  • Podrobnější propočet nákladů stavby sestavený pomocí agregovaných položek z programu KROS – soustava RYRO, případně našich agregovaných položek. Opět vypracovaný podle studie a nebo jiné jednoduché projektové dokumentace.
  • Položkový rozpočet podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a nebo z prováděcí dokumentace. Položkový rozpočet sestavujeme na stavební část stavby, nezpracováváme položkové rozpočty na práce elektro, ZTI, ÚT, VZT, atp.
  • Vždy dokladujeme podrobný a přehledný výpočet jednotlivých výměr.
  • Provedeme celkovou rekapitulaci nákladů stavby vč. nákladů na profese a technologie.
  • Cenové konzultace, posouzení a překontrolování nabídkových rozpočtů, pomoc při výběrovém řízení a vše co souvisí s cenou stavby.

Rozpočty provádíme v programu Kros 4. Výsledný produkt můžeme převézt do formátu XLS, PDF, ORF (obecný formát pro převod do jiných rozpočtovacích programů), XLS formát programu Kros a XML.

Každý rok aktualizujeme cenovou soustavu.

Propočet a rozpočet můžeme zpracovat dle německé normy DIN 276.

Jsme schopni, díky našim externím spolupracovníkům, i v poměrně krátké době zhotovit rozpočet na zakázky do cca 500 mil. Kč.